Źródła Monastyczne

Seria Źródła Monastyczne została rozpoczęta przez Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC na początku lat dziewięćdziesiątych. Zawiera przekłady dzieł z tradycji monastycznej, ale też z duchowości chrześcijańskiej. Nie jest ona przeznaczona tylko dla mnichów czy teologów, ale każdy może być ich odbiorcą. Zawiera nie tylko dzieła ojców, ale również ich interpretacje w świetle współczesnych badań czy opracowania dotyczące poszczególnych ojców lub zagadnień związanych z monastycyzmem. Charakter tej serii jest popularnonaukowy. Bibliografia znajdująca się w każdej pozycji może służyć dalszym badaniom nad danym zagadnieniem czy autorem.

1. Żywoty Ojców Jurajskich

2. Cezary z Arles, Pisma monastyczne

3. Wczesne reguły monastyczne z Galii

4. Apoftegmaty Ojców Pustyni, tom 1. Gerontikon (Księga Starców)

5. Św. Bazyli Wielki, Pisma ascetyczne, tom 1. Wstęp do zarysu ascezy,
O sądzie Bożym, O wierze, Reguły moralne

6. Św. Bazyli Wielki, Pisma ascetyczne, tom 2. Reguły dłuższe, Reguły krótsze

7. Teodoret biskup Cyru, Dzieje miłości Bożej. Historia mnichów syryjskich

8. Suplicjusz Sewer, Pisma o św. Marcinie z Tours. Żywot, Listy, Dialogi

9. Apoftegmaty Ojców Pustyni, tom 2. Kolekcja systematyczna

10. Św. Hieronim, Żywoty mnichów Pawła, Malchusa i Hilariona

11. Pachomiana latina

12. Palladiusz, Opowiadania dla Lausosa (Historia Lausiaca)

13. Eugipiusz, Żywot św. Seweryna. Reguła

14. J. Leclercq OSB, Miłość nauki a pragnienie Boga

15. Najstarsze pisma kartuzów

16. Pierwsze pisma greckie o dziewictwie

17. Julian Pomeriusz, O życiu kontemplacyjnym

18. Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne. Tom 1

19. G. Bunge OSB, Ewagriusz z Pontu – mistrz życia duchowego

20. Św. Gertruda z Helfy, Ćwiczenia duchowe

21. V. Desprez, Początki monastycyzmu. Dzieje monastycyzmu chrześcijańskiego do soboru efeskiego (431), t. 1.

22. V. Desprez, Początki monastycyzmu. Dzieje monastycyzmu chrześcijańskiego do soboru efeskiego (431), t. 2.

23. Św. Grzegorz Wielki, Dialogi

24. Św. Gertruda z Helfy, Zwiastun Bożej miłości t.1

25. J. Leclercq OSB, Chrystus w oczach średniowiecznych mnichów

26. Possydiusz z Kalamy, Żywot św. Augustyna

27. Św. Augustyn, Pisma monastyczne

28. Św. Jan Kasjan, Rozmowy z Ojcami, t. 1

29. Św. Patryk, Pisma i najstarsze żywoty

30. Św. Grzegorz Wielki, Księga reguły pasterskiej

31. Św. Gertruda z Helfy, Strumień światła Boskości, t. 1

32. Św. Gertruda z Helfy, Strumień światła Boskości, t. 2

33. Św. Hieronim, Listy do Eustochium

34. C. Stewart OSB, Kasjan mnich

35. Św. Antoni, Żywot. Pisma ascetyczne

36. Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne. Tom 2

37. A. Guillaumont, U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego, Tom 1

38. A. Guillaumont, U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego, Tom 2

39. Św. Grzegorz Wielki, Moralia. Komentarz do Księgi Hioba. T. 1. List, Przedmowa, Księgi I–V

40. Reguła Mistrza. Reguła św. Benedykta

41. Św. Grzegorz Wielki, Moralia. Komentarz do Księgi Hioba, tom 2. Księgi VI–X

42. Historia mnichów w Egipcie

43. Św. Gertruda z Helfy, Zwiastun Bożej miłości, tom 2

44. Św. Grzegorz Wielki, Moralia. Komentarz do Księgi Hioba, tom 3. Księgi XI–XVI

45. D. A. Chitty, A pustynia stała się miastem…

46. Nil z Ancyry, Pisma ascetyczne

47. G. M. Cantarella, Comites Aulae Coelestis. Studia z historii, kultury i duchowości Cluny w średniowieczu

48. Hilary z Arlse, Honorat z Marsylii, Kazanie o życiu św. Honorata, Żywot św. Hilarego biskupa Arles

49. J. Leclercq OSB, U źródeł duchowości Zachodu. Etapy rozwoju i elementy stałe

50. Zachodnie reguły monastyczne

51. Doroteusz z Gazy, Pisma ascetyczne

52. J.L.Hevelone-Harper, Uczniowie pustyni. Mnisi świeccy i prymat ducha w Gazie VI wieku

53. Y. Hirschfeld, Życie monastyczne na Pustyni Judzkiej w okresie bizantyńskim

54. M. Pacaut, Dzieje Cluny

55. Bernard z Clairvaux, Piotr Czcigodny, Hugon z Amiens, Mnich Idung, Polemika kluniacko-cysterska z XII wieku

56. Apoftegmaty Ojców Pustyni, tom 3. Zbiory etiopskie (wybór). Mniejsze zbiory greckie. Zbiory łacińskie. Opowiadania dla duszy pożyteczne: Pawła z Monemwazji, Jana Moschosa (wybór)

57. Hildegarda z Bingen, Scivias, Tom 1

58. Hildegarda z Bingen, Scivias, Tom 2

59. M. P. Chojnacki OCist, Sacramentis ecclesiae communicare

60. Cyryl ze Scytopolis, Żywoty mnichów palestyńskich

61. J. Patrich, Saba – przywódca monastycyzmu palestyńskiego, t. 1

62. J. Patrich, Saba – przywódca monastycyzmu palestyńskiego, t. 2

63. Grzegorz Wielki, Moralia. Komentarz do Księgi Hioba, t. 4, Komentarz do Księgi Hioba, Księgi XVII – XXII

64. Apoftegmaty Ojców Pustyni T.4, Zbiór anonimowy wydany przez Froncoi Nau

65. Pachomiana Graeca, Vita Graeca Prima List Ammona Paralipomena

66. Wilhelm z Saint-Thierry, Złoty List

67. Hieronim ze Strydonu, Pisma polemiczne

68. Św. Hugon Wielki, Pisma i Żywoty

69. Barsanufiusz i Jan, Listy

70. Jan Kasjan, Rozmowy z Ojcami T. 2, Rozmowy XI –XVII

71. Bł. Paweł Gustiniani, Pisma T. 1, Pochwała życia eremickiego

72. Bł. Paweł Gustiniani, Pisma T. 2, Rozważania o modlitwie i miłości Boga

73. Bł. Paweł Gustiniani, Pisma T. 3, Eremita w służbie Kościoła. Memoriał do Leona X i inne dzieła

74. Bł. Paweł Gustiniani, Pisma T. 4, Eremita w służbie Kościoła

75. Grzegorz Wielki, Moralia. t. 5, Komentarz do Księgi Hioba, Księgi XXIII – XXVII

76. Św. German i św. Genowefa, Żywoty galijskie

77. Grzegorz Wielki, Moralia. t. 6, Komentarz do Księgi Hioba, Księgi XXVIII – XXXII

78. Grzegorz Wielki, Moralia. t. 7, Komentarz do Księgi Hioba, Księgi XXXIII – XXXV

79. Sulpicjusz Sewer, Kroniki

80. Jan Kasjan, Rozmowy z Ojcami T. 3, Rozmowy XVIII – XXIV

81. Grzegorz Wielki, Homilie na Księgę Ezechiela

82. Grzegorz Wielki, Homilie na Księgę Ezechiela, cz. 2

83. P. Damiani, Pisma monastyczne

84. M. Mortęska, Nauki i rozmowy

85. M. Mortęska, Listy i memoriały

86. M. Mortęska, Rozmyślania o Męce Pańskiej

87. M. Mortęska, Reguła reformowana

88. Cezary z Arles, Kazania o Piśmie Świętym I (81-105)

89. Św. Odon z Cluny, Żywot św. Geralda z Aurillac

90. R. Glaber, Kroniki roku tysiącznego

91. P. Damiani, Kazania o dziewicach

92. P. Damiani, Pisma monastyczne. Część 2

93. Bernard z Cluny, Zwyczajnik klasztorny

95. Źródła prawne do dziejów reformy monastycznej w czasach karolińskich

97. P. Czcigodny, O cudach

98. Św. Odon z Cluny, Occupatio. Część pierwsza

99. Diadoch z Fotyki, Pisma ascetyczne

100. Święty Jan Kasjan, Reguły (De institutits coenobiorum)